Køb af andelsbevis / andelsbolig

Køb af andelsbevis / andelsbolig

MAX pris 2016 (for en toprenoveret lejlighed)

 72m²     495,441,-kr
 84m²     577.931,-kr
 99m²     681.263,-kr
 104m²    715.497,-kr
Revisor oplyser ved ekstraordinær generalforsamling at
MAX-priser i forbindelse med lånoptagelse til udskiftning af tag
og tagrender vil falde med ca 110.000,-kr pr andel (Ultimo 2016)

Endelig købspris afhænger af boligens stand og markedspriser i øvrigt.
Prisen forhandles mellem køber og sælger af andelsbeviset,
med der afregnes over/via bestyrelsen.

<<< tilbage

Andelsbolig, Ældrebolig, mindre bolig