Privatlivspolitik

Foreningens / bestyrelsens bemærkninger til ’Databeskyttelsesloven’.

25. maj 2018 trådte ny databeskyttelseslov [GDPR] i kraft. For abf. betyder det at foreningen kun må ligge inde med oplysninger om andelshavere og deres familier der er nødvendige for at kunne varetage fællesopgaver for foreningen.
Personnr. skal ikke længere bruges i overdragelsesaftaler.
Kontonummer, adresser, telefonnummer og andet der er navngivet skal være låst inde. Vi har købt et skab som kan låses. Formand og næstformand har nøgler.
E-mail adr. har vi kun på dem der vil have deres post elektronisk.
Alt hvad der er gemt elektronisk er forsynet m password. Formand og næstformand har adgang.
Referater skal (med enkelte undtagelser) fremstå uden navne.
Ventelister (navne) må ikke offentliggøres.
Efter fraflytning slettes personoplysninger normalt efter 3år. Max ramme er 10 år for ting der ikke længere har nogen betydning for foreningen.
Fødselsdagslister er frivillige og man kan til enhver tid blive slettet.
Billeder til feks. hjemmesiden skal man give tilladelse til.
Der vil fremover være en samtykke erklæring til nye andelshaver.
Der bliver udleveret et eksemplar af privatlivspolitik for foreningen.
Der laves en databehandlingsaftale m revisor.
Bestyrelsen har tavshedspligt.

Se privatlivspolitikken for Andelsboligforeningen her

Andelsbolig, Ældrebolig, mindre bolig